Zwolnienie pracownika

Jeszcze do niedawna zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy uznawano jako pozbawienie go jego fundamentalnego prawa do wykonywania pracy toteż wymagało ono zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Aktualnie decyzję tą pracodawca może podjąć samodzielnie. Zwolnienie dotyczyć może dowolnej części okresu jego wypowiedzenia.

Za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy należy się jednak pracownikowi stosowne wynagrodzenie. Jego wysokość wylicza się jak za ekwiwalent za urlop. Jest tak jako, iż sposobem tym pracodawca unika ryzyka związanego z wypłatą na rzecz pracownika zbyt niskiego wynagrodzenia. Jest to także najbardziej korzystne rozwiązanie dla naszego dotychczasowego pracownika.
Czasem wynagrodzenie wypłaca również jak za urlop wypoczynkowy bądź przestój. Na podstawie tych założeń należności wyliczane są jednak znacznie rzadziej.

Poczytaj też trochę o pieniądzu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *