Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość zmiany nazwy (firmy).

Firma spółki może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Przed zmianą należy sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę – umożliwia to portal Krajowego Rejestru Sądowego.

Istotne jest, aby nazwa nie wprowadzała w błąd:
– co do osoby przedsiębiorcy,
– odnośnie przedmiotu działalności przedsiębiorcy,
–  na temat miejsca działalności,
– źródeł zaopatrzenia.

Zmiana nazwy (firmy) spółki podlega podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego.

Nowa nazwa (firma) spółki z o.o. obowiązuje od momentu dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Istotna jest data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS.

Wniosek o wpis zmiany nazwy (firmy) spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz tekst jednolity umowy spółki po zmianach, a także wypełnione formularze aktualizujące, informujące o zmianie nazwy, które muszą zostać przekazane przez sąd rejestrowy do odpowiednich instytucji.

Wraz z formularzem należy złożyć:

  • wpis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników,
  • poświadczoną przez zarząd kopię uchwały w sprawie zmiany umowy spółki,
  • jednolity tekst umowy spółki,
  • dowód wpłaty opłaty sądowej,
  • dowód wpłaty opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co ważne, jeśli wniosek na podstawie którego następuje zmiana nazwy spółki jest pierwszym wnioskiem o ujawnienie jakiejkolwiek zmiany danych spółki w KRS, spółka powinna zgłosić jednocześnie również formularz KRS-ZM. Praktyka dowodzi, że niezłożenie tego wniosku powoduje zwrócenie wniosku o ujawnienie zmiany.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *