Zasady rachunkowości dla spółki

Przepisy polskiego prawa informują o tym, iż każde prowadzone w Polsce przedsiębiorstwo, swoją rachunkowość muszą opierać o obowiązujące zasady rachunkowości, które narzucają nam przepisy prawa. Tym sposobem do zasad tych zaliczamy:
zasadę porównywalności, która polega na tym, iż księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim i walucie polskiej,
zasadę terminowości i aktualności, która polega na tym, że należy korzystać z najświeższych informacji,
zasadę wiarygodności, która polega na tym, aby w ocenie faktów pozostawać zupełnie obiektywnym,
zasadę dokumentacji, która mówi o tym, iż wszystkie zdarzenia zaistniałe w przedsiębiorstwie, muszą być odpowiednio udokumentowane,
zasadę kompletności, która polega na chronologicznym oraz bardzo precyzyjnym prowadzeniu firmowej dokumentacji,
zasadę jasności, która mówi o tym, że prezentowane dane muszą być przejrzyste i zrozumiałe,
zasada wyceny majątku, która mówi o rzetelnym przedstawieniu sytuacji firmy w jej ujęciu finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *