Zalety pełnej księgowości

Prowadząc firmę, musisz oczywiście również zajmować się jej księgowością. Czasami koniecznością jest księgowość w formie pełnej, czyli tej o wiele bardziej skomplikowanej. Dzieje się tak w przypadku spółek kapitałowych, osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Pełna księgowość traktowana jest zwykle jako wyrok. Tymczasem ma ona naprawdę wiele zalet, o których warto pamiętać!

Jej zalety to:

– możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, zysków itp.,
– oszacowanie jakie zmiany powinna wprowadzić firma w zakresie prowadzonej rachunkowości oraz finansach,
– pomoc w planowaniu kolejnych przedsięwzięć w firmie,
– precyzyjny i pełen obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie,
– umożliwienie organom kontrolnym dokonywania kontroli stanu majątku i finansów podmiotu gospodarczego.