Zakup udziałów innej spółki z o.o. – w jaki sposób ująć transakcję w księgach?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w trakcie trwania działalności nabyć udziały od innego podmiotu gospodarczego. Zakupione wartości pieniężne, które zostaną przekazane do przedsiębiorstwa należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ceny ich nabycia. Wydatki na objęcie udziału nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, ponieważ stają się nimi dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Dokument w postaci Ustawy o rachunkowości jasno nakazuje, aby nabyte przez jednostkę inwestycje finansowe wprowadzać do ksiąg w dniu ich nabycia. Cenę zakupu w tym przypadku stanowią składniki aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu.

Ponadto, nabywca udziałów powinien pamiętać, że udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są prawami majątkowymi. W związku z tym podlegają opodatkowaniu tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupujący ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację z obliczonym i wpłaconym należnym podatkiem w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Podstawę opodatkowania w takiej sytuacji stanowi wartość rynkowa udziałów i określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *