Wynik finansowy w firmie

Wynik finansowy to różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona w wybranych okresie sprawozdawczym.

Wyróżniamy wynik:
-dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty,
-ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów.

Wynik finansowy brutto ustalony w rachunku zysków o strat stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego. W przypadku spółek kapitałowych ten wynik finansowy jest podstawą do określenie dywidendy.

Zysk netto uzyskujemy poprzez zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy CIT.

Wynik finansowy może być ustalony metodą statystyczną lub księgową.

 

Przeczytaj:

Skorzystaj z usług biura rachunkowego  – zalety