Usługi księgowe

Biuro prowadzone przez naszych ekspertów oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Podejmujemy się prowadzenia każdej firmy, bez względu na jej formę oraz aktualną sytuację. Staramy się stwarzać oferty adekwatne do potrzeb poszczególnych Klientów.

Nowoczesne podejście do księgowości, daje nam możliwość koncentrowania się na szeroko pojmowanej księgowości oraz stosowania najnowszych rozwiązań, które pozwalają na poprawę konkurencyjności w prowadzonych przez nas firmach.

Nasza oferta obejmuje:
– opracowanie polityki rachunkowości,
– dokonanie wyceny aktywów i pasywów,
– opracowanie zakładowego planu kont,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– ewidencjonowanie środków trwałych,
– sporządzanie raportów kasowych,
– prowadzenie ewidencji VAT,
– przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych,
– przygotowanie sprawozdań finansowych,
– reprezentowanie Klienta przed urzędami,
– kompleksowe doradztwo księgowe.