Umowa spółki na podstawie wzorca

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o konieczności sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Może jednak uniknąć tego obowiązku wybierając rejestrację online.

Opracowanie umowy nowego podmiotu w systemie S24 polega na zaznaczeniu właściwej opcji, spośród zaproponowanych i uzupełnieniu kilku pól odpowiednimi danymi:
– dane osobowe wspólników,
– siedziba,
– zakres PKD,
– wysokość kapitału zakładowego,
– data zakończenia pierwszego roku obrachunkowego,
– skład osobowy organów spółki.

Spośród zaproponowanych przez system możliwości należy wybrać i zaznaczyć w formularzu jeden z wariantów dotyczących:
– udziałów (podział, wartość nominalna itp),
– zbywania i zastawiania udziałów,
– sposobu reprezentacji spółki,
– utworzenia kapitału zapasowego i rezerwowego,
– powołania organów spółki,
– czasu trwania kadencji członków zarządu.

Jeżeli przedsiębiorca wszystkie decyzje podejmie wcześniej i rozpoczynając wypełnianie formularza będzie miał przygotowane wszystkie niezbędne informacje, sama procedura uzupełniania wzorca nie zajmie dłużej niż godzinę. Co istotne, korzystając z formularza w systemie ograniczy się koszty, z którymi wiąże się sporządzanie umowy w formie aktu notarialnego.