Umorzenie należności ZUS

Czasem dochodzi do sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie uregulować naszych wszystkich należności podatkowych. Czy jednak wiesz, że w przypadku posiadania zadłużenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych możesz starać się o rozłożenie tych długów na raty, a nawet ich całkowite umorzenie?

Aby starać się o umorzenie należności ZUS konieczne jest stwierdzenie naszej całkowitej nieściągalności oraz trudnej sytuacji rodzinno-finansowej. Całkowita nieściągalność ma miejsce, jeżeli nie dysponujemy już żadnymi środkami finansowymi oraz majątkiem trwałym, w ramach którego można by było przeprowadzić egzekucję. Trudna sytuacja rodzinno-finansowa oznacza z kolei, że po uregulowaniu długów nie bylibyśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych swoich i swojej rodziny.

Jeżeli nasz wniosek o umorzenie zostanie odrzucony możemy ubiegać się o rozłożenie tych należności na raty. W tej kwestii ZUS jest dużo bardziej przychylny. Na raty można rozłożyć też opłaty dodatkowe takie, jak koszty umorzenia oraz odsetki.