Spółka i jej płynność finansowa

Tytułowa płynność finansowa spółki to nic innego, jak możliwość opłacania zobowiązań spółki w wyznaczonym terminie.

Aby firmowa płynność finansowa utrzymywała się na odpowiednim poziomie, należy przede wszystkim w odpowiedni sposób zarządzać finansami, co z pewnością pozwoli utrzymać wartość płynnych środków pieniężnych, jak również linii kredytowych na poziomie, który zapewni firmie bezpieczeństwo. Należy mieć na uwadze fakt, iż jeśli przedsiębiorca opóźnia regulacje zobowiązań i nie wywiązuje się w wyznaczonym terminie z zaciągniętych zobowiązań, wówczas zarówno kontrahenci, jak i Klienci tracą zaufanie i rezygnują ze współpracy.

Należy jednak być świadomym tego, iż za wysoki poziom płynnych środków finansowych nie jest dobrym wynikiem, gdyż oznacza nic innego, jak zamrożenie części kapitału obrotowego, który nie jest wykorzystywany w prowadzeniu operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, co sprawia, że zmniejsza się zyskowność zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo oraz rentowność sprzedaży.