Rodzaje rachunkowości

Rachunkowość to system informacyjny. Dzięki niemu mamy możliwość gromadzenia oraz przetwarzania informacji, dotyczących spraw finansowych firmy. Podstawowym narzędziem jest bilans. To w nim przedstawia się wszelkie zmiany aktywów i pasywów.

Rachunkowość można podzielić na trzy części:

  • Rachunkowość zarządcza – służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem. Dostarcza dane niezbędne do podejmowania bieżących i rozwojowych decyzji. Dostarcza także informacje, które pozwalają podejmować decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne i kontrolne poprzez wyspecjalizowane procedury i techniki.
  • Rachunkowość finansowa – to system ewidencji operacji gospodarczych, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. W tej części rachunkowości mamy do czynienia z określeniem majątku – aktywa oraz sposoby jego finansowania – pasywa.
  • Rachunkowość podatkowa – dotyczy ewidencji gospodarczej, wynikającej z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi rachunkowe, które prowadzone są zgodnie z prawem bilansowym.