Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, które prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ten podmiot nie posiada osobowości prawnej. Spółka posiada majątek, który składa się z wkładów spółki oraz mienia nabytego przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania na rynku.

Spółka jawna może powstać:
– po podpisaniu umowy przez wspólników spółki;
– po przekształceniu spółki cywilnej na spółkę jawnej;
– po przekształceniu każdej spółki handlowej w jawną;

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

– firmę i siedzibę spółki,
– określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka jawna musi zostać wpisana do KRS.