Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

Czym są paneuropejskie formy przedsiębiorstw? Przypuszczam, że mało kto słyszał to określenie. Unia Europejska stworzyła te formy po to, by ujednolicić większość uregulowań na obszarze wspólnego rynku. Dotyczy to również form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możemy się spodziewać że w najbliższej przyszłości powstanie wspólnotowy Kodeks Spółek Handlowych.

Wyróżniamy następujące formy paneuropejskie:
– spółka europejska,
– europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,
– spółdzielnia europejska.

Planuje się wprowadzić trzy kolejne formy paneuropejskie:
– europejska spółka prywatna,
– europejska spółka wzajemna,
– stowarzyszenie europejskie.