Obowiązek księgowy – sporządzanie sprawozdania finansowego

Prowadząc księgowość w formie księgi rachunkowej obowiązkiem kierownika jest dopilnowanie, by sporządzono sprawozdanie finansowe. Dokument ten następnie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym i w innych instytucjach. Zawarte w nich dane umożliwiają określenie stanu finansowo-majątkowego przedsiębiorstwa. Z tego też powodu w przypadku dużych firm, sprawdzenie ich poprawności – poprzez przeprowadzenie audytu finansowego.

Sporządzaniem sprawozdania finansowego zajmują się zazwyczaj księgowi, bo to oni mają odpowiednie kompetencje do wykonywania takich zadań. Prowadząc firmę, w której należy stosować księgę rachunkową, nie trzeba mieć tak dużej wiedzy księgowej. Wystarczające są podstawowe informacje o tym z czego składa się sprawozdanie finansowe, kiedy i gdzie należy go złożyć oraz kiedy należy poddać jej audytowi księgowemu.

Większość informacji jakie warto posiadać o sporządzaniu sprawozdania finansowego, została zaprezentowana. Warto jeszcze wymienić podstawowe dokumenty, wchodzące w jego skład. Należą do nich: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale podstawowym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *