Niższe składki ZUS dla nowych firm

Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą z 2 do 3 lat.

Obecnie okres preferencyjny z mniejszymi składkami ZUS wynosi 2 lata.

Często zdarza się, że przedsiębiorcy rezygnują już w 2 pierwszych latach prowadzenia działalności. Rząd proponuje, aby okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Po upływie tego czasu osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Skutkiem działań ma być wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększenie wskaźniku przeżycia przedsiębiorstw.

Aktualizacja:

Wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS przez nowo-założone firmy nie weszło w życie.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z opłacania składek w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia maksymalnie przez 24 miesiące, przy czym opłacać muszą wtedy obowiązkowo składki na ubezpieczenie:

  • społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe),
  • zdrowotne.

Pamiętać należy, że z ulgi „mały ZUS” skorzystać nie mogą:

  • przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub prowadzili inną działalność w okresie ostatnich 60 miesięcy,
  • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, a także wspólnik jednoosobowej działalności oraz
  • twórcy i artyści.