Kompetencje spółki z o.o. w organizacji

Po zawiązaniu umowy spółki z o.o. powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Taki stan podmiotu utrzymuje się do momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Spółka z o.o. w organizacji jest ułomną osobą prawną. Momentem jej powstania jest zawarcie umowy spółki. Nie posiada osobowości prawnej, ale posiada pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Art. 11 Kodeksu Spółek Handlowych:
Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 spółka z o.o. w organizacji i art. 323 chwila powstania spółki akcyjnej w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Jakie kompetencje ma spółka z o.o. w organizacji?

– ubieganie się o nadanie numeru REGON oraz NIP
– zakup nieruchomości
– zakup środków trwałych
– zaciąganie kredytu
– zawieranie umów z kontrahentami i pracownikami
– wystawianie faktur VAT

Spółka z o.o. z chwilą wpisu do rejestru staje się pełnoprawnym podmiotem i uzyskuje osobowość prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *