Klasyfikacja spółek

Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

Spółki cywilne:
Spółka prowadzona jest do celów dowodowych. Za jej zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie. Każdy z nich może prowadzić sprawy spółki. W stratach i zyskach uczestniczą oni równomiernie.

Spółki handlowe:
1. Spółka jawna
Działalność prowadzi we własnym imieniu w celu zarobkowym. Każdy ze wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada kolegialnie. Jest to spółka osobowa. Brak minimalnego kapitału zakładowego.

2. Spółka partnerska
Spółka osobowa, utworzona przez wspólników zwanych partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu. Każdy partner odpowiada tylko i wyłącznie za własne czyny.

3. Spółka komandytowa
Spółka osobowa umożliwiająca prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej.
Wspólnicy dzielą się na komandytariuszy (odpowiadają za zobowiązania spółki do tzw. kwoty komandytowej) i komplementariuszy (nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki).

4. Spółka komandytowo-akcyjna
Osobowa spółka, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Za jej zobowiązania odpowiada komplementariusz. Wśród wspólników wyróżnia się również akcjonariuszy, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka kapitałowa, którą otworzyć może zarówno jedna, jak i kilka osób. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona. Za zaciągnięte długi wśród wierzycieli odpowiada ona tylko i wyłącznie własnym majątkiem. Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 złotych.

6. Spółka akcyjna
Spółka kapitałowa kumulująca kapitały wielu firm. Wspólnikami w spółce są akcjonariusze, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka wymaga minimalnego wkładu zakładowego w wysokości aż 100 000 złotych.