Kapitał spekulacyjny – o czym mowa?

Kapitałem spekulacyjnym nazywamy kapitał inwestorów, którzy głównie nastawieni są na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa mające przynosić ponadprzeciętny zysk.

Spekulacja w tym kontekście polega na formułowaniu oczekiwań dotyczących przyszłych zmian cen w wybranych instrumentów finansowych przy jednoczesnej akceptacji ponadprzeciętnego ryzyka.

Najczęściej wybieranym czynnikiem, w który lokowany jest kapitał są instrumenty pochodne dające możliwość stosowania dźwigni finansowej. Oznacza to, że wpłacając mały procent wartości nominalnej instrumentu finansowego mogą nim handlować. Takie działania umożliwia właścicielom kapitału spekulacyjnego zajmowanie większych pozycji i osiąganie zwielokrotnionej stopy zwrotu.

Warto pamiętać o tym, że kapitał spekulacyjny może być również używany do próby celowego oddziaływania na ceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzania ataków spekulacyjnych.

 

Dlaczego warto zdecydować się na pełną księgowość?