Jak założyć firmę bez wychodzenia z domu?

Na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii można znaleźć formularz, który pozwoli w kilku krokach zarejestrować własną działalność gospodarczą, czyli założyć nową firmę. Kilkuetapowy proces pozwoli na zamieszczenie w sieci wszelkich ważnych informacji o nowo powstającej firmie, a przede wszystkim:

  • adres i nazwa,
  • zakres działalności według kodów PKD,
  • rodzaj księgowości, ze wskazaniem biura księgowego, jeśli to ono będzie rozliczało firmę,
  • liczba osób, które będą zatrudnione,
  • data rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Wysłanie formularza CEIDG-1 powoduje automatycznie zgłoszenie informacji o firmie w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie na temat formy opodatkowania, a także wniosek o nadanie unikalnego numeru REGON.