Jak przechowywać dokumenty księgowe?

Dokumenty księgowe są dowodem zaistnienia każdej sytuacji, która miała miejsce w przedsiębiorstwie. Istotne jest, aby były one przechowywane w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu. Miejscem przechowywania powinna być siedziba przedsiębiorstwa,lub miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokumenty te są potrzebne w przypadku wystąpienia kontroli jednostki gospodarczej – mają charakter dowodowy.

Czas przechowywania dokumentów księgowych:
Listy płac – powinny być przechowywane przez okres 50 lat.
Dowody księgowe, dokumenty z inwentaryzacji, księgi rachunkowe – okres 5 lat.
Dowody kasowe, odcinki paragonowe – co najmniej do momentu rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątkowe.
Dokumenty polityki rachunkowości – przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności.
Dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat.
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Sprawozdanie finansowe – zawsze.

Czas przechowywania dokumentów wykorzystywanych w celach podatkowych jest najczęściej dłuższy o 1 rok od czasu, jaki został określony w ustawie o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *