Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Urlop wypoczynkowy to świadczenie pracownicze, którego nie można się zrzec. Oznacza to, że jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wypłacić mu należny ekwiwalent za urlop. 

Ekwiwalent za urlop to odszkodowanie, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji, gdy ten pierwszy nie wykorzysta należnego mu urlopu wypoczynkowego, a jego stosunek pracy wygaśnie lub nie ulegnie przedłużeniu. Jeśli stosunek pracy trwa, pracownik nie ma prawa ubiegać się o ekwiwalent za urlop niewykorzystany.

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy znać tzw. współczynnik ekwiwalentu, ustalony osobno na każdy dzień kalendarzowy. Oznacza on przeciętną miesięczną ilość dni pracujących w określonym roku, nawet jeśli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Jeśli pracownik zatrudniony jest na część etatu , współczynnik obniża się proporcjonalnie do jego wymiaru.

Wskaźnik ekwiwalentu jest zależny od łącznej liczby dni wolnych od pracy w przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy w danym roku kalendarzowym.

Kolejna rzecz to wyliczenie kwoty ekwiwalentu przysługującej pracownikowi. Aby to zrobić, konieczna jest podstawa wymiaru ekwiwalentu. Aby ją ustalić, należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oraz składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu.  Z kolei zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się za okresy nieprzekraczające miesiąca, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.

 

STRONA GŁÓWNA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *