Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Pragnąc uzyskać zasiłek w przypadku choroby bądź urodzenia dziecka należy przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Do ubezpieczenia takiego mogą zgłosić się wyłącznie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu. Jeżeli posiadają one zwolnienie z regulacji składek społecznych z powodu np. zatrudnienia na etacie, które pozwala osiągnąć dochód nie mniejszy niż minimalna krajowa nie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
Przedsiębiorca, który ma prawo do objęcia się dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może przystąpić do niego w dowolnym momencie, a więc zarówno w momencie zakładania firmy bądź w terminie późniejszym.

Objęcie ubezpieczeniem następuje począwszy od dnia, w którym został złożony wniosek. Jest to bardzo istotne ponieważ ubezpieczenie nie obejmie nas jeżeli zachorujemy wcześniej.