Czym charakteryzuje się bilans przedsiębiorstwa?

Bilans jako obowiązkowy element sprawozdania finansowego informuje o stanie majątku przedsiębiorstwa. Pokazuje zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sporządzany jest na początku oraz na końcu okresu podatkowego, stąd też mówi się o bilansie otwarcia oraz bilansie zamknięcia.

Treść bilansu przedsiębiorstwa podzielona jest zazwyczaj na dwie części: aktywa (trwałe i obrotowe) oraz pasywa (zobowiązania i kapitały własne). Podział ten jest uwidoczniony w wizualnej formie dokumentu – aktywa i pasywa są umieszczone odpowiednio po lewej i prawej stronie.

Wymienia się kilka cech, którymi powinien charakteryzować się bilans finansowy:

  • zupełność (dotyczy zdarzeń, które wystąpiły w danym okresie),
  • rzetelność (przedstawia dane w stanie rzeczywistym),
  • przejrzystość (bilans zachowuje odpowiednią formę, dzięki której możliwa jest łatwa orientacja w przedstawionej sytuacji finansowej firmy),
  • ciągłość (bilans zamknięcia jednego okresu jest równocześnie bilansem otwarcia następnego okresu).

Bilans przedsiębiorstwa pozwala określić zasoby przedsiębiorstwa i sposoby ich pozyskania. Zestawienie zysków i strat w określonym czasie może dać nam informacje o ekonomicznej sytuacji firmy, dlatego ważne jest zawarcie w nim wszelkich potrzebnych danych. Tak ważny dokument powinien być sporządzony z dokładnością i pełnym profesjonalizmem.

Przedsiębiorca nie musi oczywiście zajmować się tym osobiście – możliwe jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, które ma w swojej ofercie sporządzanie bilansów. Na skorzystanie z takiej opcji decyduje się coraz więcej osób, prowadzących większe i mniejsze firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *