Czy wirtualne biuro jest legalne?

Aktualnie gdy większość usług świadczonych jest drogą elektroniczną dla wielu firm posiadanie realnego biura wydaje się być zbędnym luksusem, który pochłania ogromne koszty. Z tego względu wielu przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać z usług wirtualnego biura. Jakiś czas temu legalność tego typu usług została jednak zakwestionowana. Czy zatem korzystanie z usług wirtualnego biura jest zgodne z prawem?

Korzystanie z usług wirtualnego biura jest w pełni zgodne z przepisami prawnymi i staje się coraz powszechniejszą praktyką. Skąd zatem tak wielkie wątpliwości w tym zakresie?

Kilka lat temu pojawił się problem z Urzędami Skarbowymi, które kwestionowały możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem wirtualnego biura, odmawiając nadania numeru NIP, firmom które zdecydowały się skorzystać z takich usług. Odmowa ta była uzasadniana następująco: brak wskazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym numeru konkretnego lokalu w budynku oraz brak wykonywania pod wskazanym adresem siedziby Spółki funkcji zarządczych.

Urzędy zostały zdyscyplinowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, który określił, iż nie istnieją przepisy, które zmuszałyby przedsiębiorcę do wskazania lokalu o powyższych właściwościach. Co więcej stwierdził też, iż Urząd Skarbowy nie wskazał w jaki sposób stwierdził, iż pod danym adresem nie można sprawować funkcji zarządczych.