CIT 2019

Od stycznia 2019 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych. 15% stawka preferencyjna została zastąpiona stawką CIT w wysokości 9%. Nie każdy przedsiębiorca, który wcześniej mógł korzystać z niższej stawki podatku będzie mógł jednak skorzystać z aktualnej stawki preferencyjnej. Konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów.

9% CIT przewidziany został wyłącznie dla osób, które posiadają status małego podatnika, a więc których przychód za poprzedni i bieżący rok obrotowy nie przekroczy równowartości 1 200 000 euro brutto.

Ponadto z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki CIT wyłączone zostały:
– podatkowe grupy kapitałowe,
– zyski kapitałowe,
– spółki dzielone.
– podatnicy wnoszący do spółki wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź składników majątku, gdy ich wartość przekracza 10 000 euro.

Osoby, które stracą prawo do stawki preferencyjnej zobowiązane będą do regulowania pełnego CIT-u w wysokości 19%.

15% stawka podatku CIT zostanie całkowicie zlikwidowana.

Przeczytaj również: Niższe składki ZUS dla nowych firm