Błędy podczas rejestracji spółki

Do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestrując spółkę tradycyjnie u notariusza należy złożyć formularz KRS-W3 i dołączyć do niego szereg różnych załączników, które dotyczą między innymi wspólników, przedmiotu działalności spółki, jej organów oraz osób uprawnionych do jej reprezentacji.

Spółkę z o.o. możemy również zarejestrować online. Wówczas wymaga się skorzystania z dostępnych w systemie wzorców.

Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi braki we wniosku rejestracyjnym, wówczas wyznaczy spółce termin ich usunięcia pod rygorem odmowy wpisu spółki do rejestru. Sąd nie może odmówić rejestracji z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesów spółki oraz interesów publicznych.

W przypadku, gdy sąd stwierdzi błąd nieusuwalny wówczas wniosek jest zwracany bez wezwania do uzupełnienia braków. W takiej sytuacji może zostać ponownie złożony w terminie do 7 dni.
Wniosek który zawiera braki całkowicie nieusuwalne zostanie oddalony bez możliwości jego ponownego złożenia.

Błędy podczas e-rejestracji wywołują takie same konsekwencje, jak błędy podczas rejestracji tradycyjnej z tym wyjątkiem, że poprawić możemy je wyłącznie tradycyjnie w urzędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *